დოკ. ფილმი ''სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის''

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.