ლორდ მაკლასკის ჯილდო

ფონდმა “პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის” მოიპოვა ლორდ მაკლასკის ჯილდო საგზაო უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუმჯობესაბაში შეტანილი წვლილისათვის. მაკლასკი გახლდათ შოტლანდიელი იურისტი, რომელიც დაინტერესებული იყო საგზაო უაფრთხოების საკითხებით და დარწმუნებული იყო კარგი კანონმდებლობისა და აღსრულების ძალაში. მისი წყალობით, კოსტა რიკაში ღვედის გამოყენების მაჩვენებელი 24%-დან 82%-მდე გაიზარდა.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.