ფილმი EASST-ის წევრ ქვეყნებზე

EASST-ის 10 წლის იუბილესთვის გადაღებულია ფილმი - „EASST-ის 10 წელი“, სადაც წარმოდგენილია EASST-ის წევრი ორგანიზაციების მიღწევები და სამომავლო მიზნები, რომლებიც მიმართული იყო პარტნიორების საქმიანობების წარმოსაჩენად. იმ საქმიანობებისა, რომლებიც მიზნად ისახავდა გზებზე სიკვდილიანობის შემცირებას და ამტკიცებდა თუ რა მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საგზაო უსაფრთხოების მდგრადობის მიღწევის პროცესში. ფილმში სხვა ორგანიზაციებთან ერთად წარმოდგენილი იყო ფონდი „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“. ფილმის პრეზენტაცია გაიმართა ხანიაში.

https://www.facebook.com/EASSTransport/videos/2427669130852803/

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.