ვიდეო რგოლი - გამართე ავტომობილი, იზრუნე გარემოზე!

ფონდის "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის" მიერ მომზადებულ იქნა ინფოგრაფიკული სოციალური ვიდეო რგოლი, რომელიც შეიქმნა აზიის ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან თანამშრომლობით. ჰაერით ტოქსიკური ნივთიერებებით დაბინძურების ფონს განსაკუთრებულად ამძიმებს ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილების ძრავების გამონაბოლქვის აირები, ამიტომაც აუცილებელია ძრავი იყოს ტექნიკურად გამართული, რადგან შევამციროთ გამონაბოლქვით გარემოზე მავნე ზემოქმედება.

http://www.myvideo.ge/v/3550410
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.