ვიდეო რგოლი - გამართე ავტომობილი, იმგზავრე უსაფრთხოდ!

ფონდის "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის" მიერ მომზადებულ იქნა ინფოგრაფიკული სოციალური ვიდეო რგოლი, რომელიც შეიქმნა აზიის ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან თანამშრომლობით. საერთაშორისო კვლევების თანახმად, ავტომობილის ტექნიკური გაუმართაობა ხშირად ხდება საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი, რის გამოც აუცილებელია ავტომობილი იყოს ტექნიკურად გამართული, რადგან თავიდან ავიცილოთ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევები.

http://www.myvideo.ge/v/3550393 
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.