ერთად გავხადოთ გზები უსაფრთხო!

ფონდის  ,,პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“, საქართველოს პირველი ლედის, საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკიტხთა კომიტეტის ინიციატივით, 20 თებერვალს საქართველო ოფიციალურად შეუერთდა გლობალურ მოძრაობას ,,გავხადოთ გზები უსაფრთხო“ (Make Roads Safe).

ზემოხსენებული გლობალური მოძრაობის ინიციატორია ფორმულა1-ის ფონდი. ამ მოძრაობის პრეზენტაცია 2007 წლის აპრილში გაეროს გლობალური საგზაო უსაფრთხოების კვირეული ფარგლებში ლონდონში გაიმართა.კამპანიის ძირითადი მიზანია, გაეროს და დიდი რვიანი დღის წესრიგში საგზაო უსაფრთხოების პრობლემის მოგვარება იქნეს შეტანილი. 

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.