ახალი სარეკლამო რგოლი

ფონდმა  ,,პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ დაამზადა ახალი ვიდეო რგოლი თემაზე - უსაფრთხოების ღვედების გამოყენების მნიშვნელობა და აუცილებლობა. მასში ასახულია ერთი ადამიანის ისტორია, რომელიც ავტო-საგზაო შემთხვევის შედეგად, სამუდამოდ ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.