ახალი სარეკლამო რგოლი

ფონდმა ,,პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ გადაიღო ახალი სარეკლამო რგოლი, რომელიც უსაფრთხოების ღვედების გამოყენებისკენ მოუწოდებს საზოგადოებას. სარეკლამო რგოლი სახელწოდებით: ,,შეიკარი ღვედი სიყვარულისთვის“ მალე საქართველოს სხვადასხვა ტელეკომპანიების საშულებით დატრიალდება.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.