ფონდის "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის" დირექტორი გადაცემაში “აქტუალური თემა”

ფონდის დირექტორი ირაკლი იზორია იყო გადაცემის „აქტუალური თემა“ სტუმარი ტელეარხ პირველზე. მან ისაუბრა საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რაც საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ისაუბრა სტატისტიკასთან დაკავშირებულ ხარვეზებზე, მათი აღმოფხვრის გზებზე და განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა  ავტომობილების გაუმართაობით გამოწვეული საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების მონაცემების არარსებობაზე ქვეყანაში.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.