მოირგე ღვედი

ფონდმა ,,პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ შექმნა ახალი სოციალური სარეკლამო რგოლი, რომელიც ,,უსაფრთხოების ღვედების პოპულარიზაცია საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში დამზადდა. ზემოდ ხსენებული რგოლი უახლოეს მომავალში საქართველოს სხვადასხვა ტელევიზიების საშუალები დატრიალდება სოციალური რეკლამის სტატუსით.

სარეკლამო რგოლი მოუწიდებს, კვლავაც, მოსახლეობას რომ მოირგონ კომფორტულად უსაფრთხოების ღვედი და დაიცვან საკუთარი უსაფრთხოება. 
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.