ფონდის დირექტორი „საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოს“ ეთერში

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოს“ პირდაპირ ეთერს ფონდის "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის" დირექტორი ირაკლი იზორია ესტუმრა. გადაცემის მთავარ თემას წარმოადგენდა რკინიგზის უსაფრთხო ინფრასტუქტურა. ბატონმა ირაკლი იზორიამ აღნიშნა, რომ ტვირთის კუთხით უმჯობესია რკინიგზის გადატანა ქალაქის ცენტრისგან მოშორებით, თუმცა, მისი გადატანა მგზავრთა გადაყვანის კუთხით საჭიროებს მეტ კვლევებსა და ანალიზს.


გადაცემის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე:

https://1tv.ge/audio/sarkinigzo-infrastuqturis-mowyoba-tbilisshi-da-dedaqalaqis-satransporto-problemebi/

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.