ფონდის დირექტორი გადაცემაში „ბიზნეს კოდი“

ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ დირექტორი ირაკლი იზორია იყო გადაცემის „ბიზნეს კოდის“  სტუმარი. მან ისაუბრა პარლამენტის საკომიტეტო მოკვლევის ფარგლებში წარდგენილ დოკუმენტზე, რომელიც აზბესტის ნაწილაკებით ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას ეხება. განიხილა, აზბესტის როლი ჰაერის დაბინძურებაში, გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე, კანონმდებლობა და წარმოადგინა არსებული გამოწვევის შესაბამისი რეკომენდაციები საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით.  

https://www.facebook.com/AirQualityCivilMonitoring/videos/1494375944040556/UzpfSTI0ODg1MDcyMDkwMToxMDE1NjY0NTU3OTMzMDkwMg/

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.