ფონდის დირექტორის მოხსენება პარლამენტში

ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ დირექტორმა, ირაკლი იზორიამ პარლამენტის საკომიტეტო მოკვლევის ფარგლებში წარადგინა მოკვლევის დოკუმენტი, რომელიც უკავშირდება აზბესტის გავლენას ადამიანის ჯანმრთელობაზე და მისი ჩანაცვლების გზებს. დოკუმენტში განხილულია აზბესტის როლი ჰაერის დაბინძურებაში, გამოწვეული შედეგები, ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე, წარმოდგენილია არსებული გამოწვევის შესაბამისი რეკომენდაციები საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით.

https://www.facebook.com/irakliizoria01/videos/2098851063487912/UzpfSTI0ODg1MDcyMDkwMToxMDE1NjY0NDM1NDAyNTkwMg/

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.