ფონდის დირექტორის პრესკონფერენცია

ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ დირექტომა ირაკლი იზორიამ გამართა პრესკონფერენცია, რომელიც ეხებოდა  პარლამენტის საკომიტეტო მოკვლევას - თბილისში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობას - ეხებოდა. ორგანიზაციამ პარლამენტში წარადინა კვლევა აზბესტის მავნე ზეგავლენის შესახებ ადამიანის ჯანმრთელობაზე, სადაც განსაზღვრული იყო შესაბამისი რეკომენდაციებიც. ირაკლი იზორიამ ისაუბრა არსებულ გამოწვევებზე აზბესტთან დაკავშირებით, წარმოადგინა პრობლემის გადაჭრის გზები საერთაშორისო მაგალითებზე დაყრდნობით. მისი აზრით, აზბესტის, როგორც კარცენოგენის ყველა სახეობის იმპორტი და მოხმარება უნდა აიკრძალოს. მან განსაკუთრებით ყურადღება გაამახვილა აზბესტის ხუნდებზე, რომელთაც ბაზარზე განსაკუთრებით დიდი ადგილი უჭირავთ. ირაკლი იზორია აზრით, უნდა შეიქნას სახელმწიფო პროგრამა, მონიტორინგის სისტემა, განხორციელდეს გამკაცრებული საბაჟო კონტროლი, ამაღლდეს ცნობიერება და ა.შ.

https://www.youtube.com/watch?v=7aAMvOjAoO4&t=156s

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.