საგზაო უსაფრთხეობა რუსთავის სკოლაში

1 დეკემბერს, პროექტის „საზგაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება” ფარგლებში, საგზაო უსაფრთხოების ცოდნისა ასამაღლებელი ტრეინინგი ქალაქ რუსთავის სკოლა „ჩირაღდანში“ ჩატარდა. პროექტი ხორციელდება ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ მიერ ADB-ის მხარდაჭერით. 

სკოლაში განხორციელდა ორი სესია დაბალი და მაღალი კლასებისთვისსესიები საგზაო უსაფრთხოებაზე მოიცავდა თეორიულ და პრაქტიკულ გაკვეთილებსსესიების ბოლოს მოსწვალეებს დაურგდათ წიგნები საგზაო უსაფრთხოებაზერეფლექტორებიამრეკლი სამკლაურებისტიკერები, DVD დისკებით ფილმი „ლუკას და ნუცას საზგაო წესები“, პოსტერებიბროშურები.

პროგრამის ფარგლებში ფონდს დაგეგმილი აქვს სესიები ასევე სხვა სკოლებში რომელიც ეტაპობრივად განხორციელდება.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.