საგზაო უსაფრთხოების კურსი დელფტის (ჰოლანდია) ტექნიკურ უნივერსიტეტში

ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ წარმომადგენელი მარიამ კუკავა ესწრებოდა დელფტის საგზაო უსაფრთხოების კურსებს. კურსი ორიენტირებული იყო ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა პოლიტიკის შემუშავება, სწორი მიზნების დასახვა, სამოქმედო გეგემების, კვლევითი პროგრამების განხორციელება, დაფინანსება, უსაფრთხოების ზომების განსაზღვრა ინჟინერიის, აღსრულებისა და განათლების კუთხით. კურსის მონაწილეებმა ისწავლეს საგზაო უსაფრთხოების გეგმისა და ადგილობრივი პროგრამების შემუშავება.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.