ფონდის დამფუძნებელი ტელეარხ მაესტროზე

ტელეარხ მაესტროზე საინფორმაციო გამოშვების ერთ-ერთი თემა ქვეყანაში ტრანსპორტის კუთხით არსებული მდგომარეობა იყო. გელა კვაშილავას აზრით, მნიშვნელოვანი პრობლემაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არასწორი განაწილება და წვდომის არარსებობა ქალაქის მთელს ტერიტორიაზე. ტექნიკურ შემოწმებასთან ერთად სახელმწიფომ სხვა ნაბიჯებიც უნდა გადადგას. აუცილებელია პარკირების სიტემის მოწესრიგება, საზოგადოებრივი ტრანსპოპრტით მომსახურების გაუმჯობესება და საწავის ხარისხის კონტროლის მექანიზმის შექმნა, რაც გამოიწვევს კერძო ავტომობილების გამოყენებისა და საცობების შემცირებას, ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებას.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.