ფონდის დამფუძნებელი დელფტის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების დაგეგმვის კურსს დაესწრო

ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ დამფუძნებელი გელა კვაშილავა დაესწრო საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების დაგეგმვის კურსს  დელფტის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, ნიდერლანდებში. კურსის ფარგლებში წარმოდგენილ იქნა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დაგეგმვასთან, ოპერირებასთან და პოლიტიკასთან დაკავშირებული გზამკვლევი. კურსის მიზანია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენების ხელშეწყობა,  როგორც საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების პროაქტიური საშუალება საცობების მიერ გამოწვეული ეკონომიკური, გარემო, სოციალური და ურბანული  პრობლემების წინააღმდეგ.
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.