სამუშაო შეხვედრა "მდგრადი ურბანული ტრანსპორტი და მობილობა“

აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის ქვეყნების, UNECE-ის, EBRD-ის და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მუდმივი კოორდინატორები შეიკრიბნენ ბუდვაში, მონტენეგროში, რათა გაეზიარებინათ ეროვნული გამოცდილება მდგრადი სატრანსპორტო სისტემების მისაღწევად და ტრანსპორტის გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შესამცირებლად. სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდა ფონდის “პარტნიორბა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ დამფუძნებელი გელა კვაშილავა.  ორი დღის განმავლობაში ექსპერტები გაეცნენ მდგრადი ტრანსპორტის მხარდასაჭერად შემუშავებულ სხვადასხვა ინსტრუმენტებს. მათ განიხილეს შესაძლებლობები და გამოწვევები, რომლებიც ხელს უშლის მდგრადი ტრანსპორტის განვითარებას, მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევას.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.