ქუჩების დაპროექტება უსაფრთხო სიჩქარისთვის

ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ დამფუძნებელი გელა კვაშილავა, დაესწრო ორდღიან სემინარს ლისაბონში, სადაც გაეცნო, თუ როგორ შეიძლება გლობალური ქუჩის დიზაინის მექანიზმების გამოყენება ადგილობრივ კონტექსტში სიჩქარისა და ზოგადად საგზაო შემთხვევების მსხვერპლთა რაოდენობის შესამცირებლად.

სემინარს უმასპინძლა NACTO ქალაქების გლობალური დიზაინის ინიციატივამ - პროგრამა, რომელიც მიმართულია უსაფრთხო, მდგრადი და ჯანმრთელი ქალაქებისკენ ურბანული ქუჩების ტრანსფორმაციის გზით.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.