პროექტი: ბავშებისთვის უსაფრთხო ავტომობილი

საბავშვო უსაფრთხოების სავარძლების პოპულარიზაციის კამპანია FIA-ს მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტს საქართველოში ახორციელებენ "საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაცია" და ფონდი "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის".

„ბავშვისთვის უსაფრთხო ავტომობილი“ - ასეთია ამ პროექტის მთავარი იდეა. საბავშვო უსაფრთხოების სავარძლები საგზაო შემთხვევების დროს ბავშვის დაზიანებას 80%-ით ამცირებს. საკანონმდებლო საკითხებზე მუშაობა, მშობლების დამოკიდებულების შეცვლა და ამ პრაქტიკის დამკვიდრება მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის დაგეგმილი ღონისძიებებით მოხდება.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.