ბავშვთა უსაფრთხოების სავარძლების გამოყენება ტელეარხ ერთსულოვნებაზე

ტელეარხ ერთუსლოვნებაზე გადაცემა „განთიადის“ სტუმარი ეკა ლალიაშვილთან ერთად იყო ფონდის დამფუძნებელი გელა კვაშილავა. გადაცემის მთავარი თემა იყო ბავშვთა უსაფრთოხების სავარძლების გამოყენების მნიშვნელობა და დაგეგმილი ცვლილებები. სტუმრების თქმით, აუცილებელია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით, რადგან ჩატარებული კვლევების თანახმად, მხოლოდ 6% იყენებს ბავშვთა უსაფრთხოების სავარძლებს. გელა კვაშლავას თქმით, პირველ რიგში საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსწორება და გაკაცრებაა აუცილებელი, პრობლემა მწვავეა იმდენად, რამდენადაც ბავშთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი საქართველოში მკვეთრადაა გაზრდილი. გათალისწინებულ უნდა იქნეს ავტოპარკი, სოციალური მდგომარეობა და სახელმწიფომ უნდა შექმნას ისეთი სისტემა, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს ბავშვთა სავარძლების გამოყენება.
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.