შეხვედრა 3M-ის წარმომადგენელთან

ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ ოფისში გაიმართა შეხვედრა შეხვედრა 3M-ის წარმომადგენელთან საგზაო ინფრასტრუქტურის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ. 3M –ს წარმოამდგენლმა ფონდს გააცნო მიმდინარე ქტივობები, სხვადასხვა ტექნოლოგიური მიღწევები რაც გამოიყენება გზებზე საგზაო უსაფრთხოების სტანდარტების აასამაღლებლად.  გააკეთა პრეზენტაცია საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიბებეის გაუმჯობესებაზე და საგზაო ინფრასტრუქტურის სოწორად დაგეგმარებაზე.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.