გავხადოთ გზები მეგობრული ყველასთვის!

ფონდმა „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ და „განათლებისა და განვითარების სივრცის“ თანამშრომლობით მომზადდა სოციალური ვიდეო კლიპი შშმ პირების უსაფრთხოდ საგზაო გადაადგილებაზე. ვიდეო მოუწოდებს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებსა და საზოგადოებას შექმნან ისეთი გარემო, სადაც ყველას ექნება გზებზე უსაფრთხოდ გადაადგილების უფლებაა. ვიდეოს სლოგანია „გავხადოთ გზები მეგობრული ყველასთვის!“.

ვიდეო კლიპი მომზადებულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. 

ვიდეო ნახვა შესაძლებელია:
https://www.youtube.com/watch?v=vgnlpeX_tFg

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.