მსოფლიოს საგზაო უსაფრთხოების მეორე ახალგაზრდული ასამბლეა სტოკჰოლში

მსოფლიოს საგზაო უსაფრთხოების მეორე ახალგაზრდულ ასამბლეას სტოკჰოლში ესწრებოდა 80-მდე ქვეყნის ახალგაზრდა საგზაო უსაფრთხოების სფეროში მომუშავე ახალგაზრდა, მათ შორის ფონდის "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის" წარმომადგნელი მარიამ კუკავა. დელეგატებს ჰქონდათ შესაძლებლობა იმისა, რომ მათ გაეზიარებინათ გამოცდილება და გაერთიანებულიყვნენ იმისთვის, რომ  ზემოქმედება მოეხდინათ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებზე, რომლებიც მეორე დღეს შეიკრიბნენ საგზაო უსაფრთხოების გლობალურ კონფერენციაზე.


სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.