სემინარი საგზაო უსაფრთხოების თემაზე

2007 წლის 21 დეკემბერს მსოფლიო ბანკის და ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ინიციატივით, სასტუმროში ,,სიმპათია“ ჩატარდა სემინარი ტემაზე ,,საგზაო უსაფრთოება საქართველოში“, რომელშიც მონაწილეობას რებულობდა სამთავრობო, არასამთავრობო სექტორი და კერძო ექსპერტები. სემინარის მიზანი იყო, საგზაო უსაფრთხოების სფეროში არსებულ სიტუაციაში გარკვევა და უცხოელი ექსპერტების მიერ რეკომენდაციების გაცემა. სემინატის ფარგლებში ფონდმა  ,,პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ გააკეთა პრეზენტაცია უსაფრთხოების ღვედების გამოყენების აუცილებლობის საკითხზე.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.