ტრენინგი საგზაო უსაფრთხოებაზე რუსთავში

ფონდმა „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ ქალაქ რუსთვში გამართა ტრენინგი სკოლა „ლამპარის“ მოსწავლეებთან საგზაო უსაფრხთოების თემატიკაზე. აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო შვედეთის კურსდამთავრებულთა ქსელის და შვედეთის საელჩოს წარმომადგნელებმა. ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით ჩატრდა ორი სემიანარი დაბალი და მაღალი კლასის მოსწავლეებისთვის, მათ მიეწოდათ თეორიული მასალა და ჩაუტარდათ პრაქტიკული გაკვეთილები. ღონისძიების ბოლოს მოსწავლეებს გადაეცათ ამრეკლი საშუალებები, ბროშურები, პოსტერები და სხვა თვალსაჩინო მასალები.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.