შეხვედრა თბილისში მდებარე საქართველოს კარიტასი – Caritas Georgia-ს ყველაზე დიდ ცენტრში

პროექტ   „საქართველოს გზებზე მიუსაფარ ბავშვთა უსაფრთხოება“  ფარგლებში საქართველოში ვიზიტით მყოფი  ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები,  ორგანიზაცია „აღმოსავლეთ ევროპის ალიანსის უსაფრთხო და მდგრადი ტრანსპორტისათვის- EASST“-ის წარმომადგენელი კორინ ვაიბერტი და  საერთაშორისო საავტომობილო ფედერაციის -FIA FOUNDATION-ის წარმომადგენელი მონალიზა ადაგარი, ფონდ ,, პარტნიორობა საგზაო  უსაფრთხოებისთვის’’ წარმომადგენლებთან ერთად თბილისში მდებარე  საქართველოს კარიტასი – Caritas Georgia-ს ყველაზე დიდ ცენტრის ხელმძღვანელ  თამუნა ჩადუნელს შეხვდნენ, შეხვედრის დროს განხილულ იქნა საქართველოში არსებული მდგომარეობა მიუსაფარი ბავშვების კუთხით, თუ რა როლს ასრულებს საქართველოს კარიტასი – Caritas Georgia-ი  მიუსაფარი ბავშებზე მზრუნველობაში, რა როლი იკავია საქართველოს მასშტაბით კარიტასის ცენტრები, რა პირობებს სთავაზობს აღსაზრდელებს და რამდენ ბავშვს ემსახურება იგი , ასევე განხილულ იქნა საერთაშორისო მაგალითები და სამომავლო გეგმები,რის ფარგლებშიც დაიგეგმა შეხვედრა საქართველოს კარიტასში მომუშავე ამღზრდელებთან,  რადგან  ფონდ ,, პარტნიორობა საგზაო  უსაფრთხოებისთვის’’ და  საქართველოს კარიტასი – Caritas Georgia-ი  აქტიურად თანამშრომლობენ ამ საკითხებში.
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.