აზბესტსის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე და არსებული პოლიტიკის მიმოხილვა

რადიო პირველის სტუმარი აზბესტის ზემოქმედებისა და მისი შედეგების ლიკვიდაციის საკითხებში ექსპერტთან, გიორგი გარდავასთან ერთად იყო ფონდის "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის" დირექტორი ირაკლი იზორია. გადაცემის მთავარი თემა უკავშირდებოდა აზბესტსის გავლენას ადამიანის ჯანმრთელობაზე და არსებული პოლიტიკის მიმოხილვას. წარმოდგენილ იქნა აზბესტის შემცველ ხუნდებთან დაკავშირებული კვლევის შედეგები, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა  საკონტროლო შესყიდვა და ბაზრობებზე შეძენილ სამუხრუჭე ხუნდების 55%-ზე მეტი იყო აზბესტის შემცველი. სტუმრებმა განიხილეს თუ რა გავლენა აქვს აზბესტს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და როგორია ქვეყანაში არსებული პოლიტიკა.

https://1tv.ge/audio/ghia-studia-azbestsis-gavlena-adamianis-janmrtelobaze-da-arsebuli-politikis-mimokhilva/?fbclid=IwAR22gqUCYmNjP67MtTVs6fx35mBE6H0A-yXkLOCEI3bOPmi4SoEVwq8tx3w

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.