ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკა მზარდია

მედია კავშირი ობიექტივზე გადაცემა ნამდვილ ამბებში ავტოსაგზაო შემთხვევების მზარდ სტატისტიკაზე ისაუბრეს დარგის ექსპერტებმა. აღინიშნა, რომ პრობლემა კომპლექსურია და მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებების დახვეწა. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანია საკითხის პრიორიტეტიზაცია, პასუხისმგებელი ორგანოს განსაზღვრა და კანონმდებლობის დახვეწა, ასევე, აღსრულების გაძლიერება, რათა კანონმდებლობა ეფექტურად ამუშავდეს და გამოვლინდნენ ურჩი მძღოლები.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.