აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების პროგრამის მონაწილეების შეხვედრა ბრუსელში

2018 წლის 1 ივლისიდან 4 ივლისის ჩათვლით, ბელგიის დედაქალაქი ბრუსელი
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების პროგრამის 2017 წლისა
და 2018 წლის მონაწილეებს მასპინძლობდა. შეხვედრას ესწრებოდა პროგრამის
2017 წლის მონაწილე ლიკა მერაბიშვილი, ფონდის „პარტნიორობა საგზაო
უსაფრთხოებისთვის“ პროექტების კოორდინატორი.
შეხვედრაზე ლიკა მერაბიშვილმა ისაუბრა ქვეყანაში არსებულ საგზაო
უსაფრთხოების პრობლემებზე; მან აგრეთვე წარადგინა პროგრამის ფარგლებში
განხორციელებული აქტივობები. ლიკა მერაბიშვილმა იმუშავა საქართველოში
ველოსიპედისა და საგზაო უსაფრთხოების პოპულარიზაციაზე. ექვსი თვის
განმავლობაში ჩატარდა ველოსიპედისტთა ორი მარში, რომელსაც სამთავრობო,
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები და
მოქალაქეები.
ბრუსელში შეხვედრას ესწრებოდნენ ახალგაზრდები საქართველოდან,
სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ბელარუსიიდან, მოლდოვეთიდან, უკრაინიდან.
შეხვედრის ბოლოს, ახალგაზრდა ლიდერებს გადაეცათ პროგრამაში
მონაწილეობის სერთიფიკატი.

2018 წლის 1 ივლისიდან 4 ივლისის ჩათვლით, ბელგიის დედაქალაქი ბრუსელი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების პროგრამის 2017 წლისა და 2018 წლის მონაწილეებს მასპინძლობდა. შეხვედრას ესწრებოდა პროგრამის 2017 წლის მონაწილე ლიკა მერაბიშვილი, ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ პროექტების კოორდინატორი.

შეხვედრაზე ლიკა მერაბიშვილმა ისაუბრა ქვეყანაში არსებულ საგზაო უსაფრთხოების პრობლემებზე; მან აგრეთვე წარადგინა პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები. ლიკა მერაბიშვილმა იმუშავა საქართველოში ველოსიპედისა და საგზაო უსაფრთხოების პოპულარიზაციაზე. ექვსი თვის განმავლობაში ჩატარდა ველოსიპედისტთა ორი მარში, რომელსაც სამთავრობო, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები და მოქალაქეები.

ბრუსელში შეხვედრას ესწრებოდნენ ახალგაზრდები საქართველოდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ბელარუსიიდან, მოლდოვეთიდან, უკრაინიდან. შეხვედრის ბოლოს, ახალგაზრდა ლიდერებს გადაეცათ პროგრამაში მონაწილეობის სერთიფიკატი.
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.