აღმოსავლეთ პარტნიორობის სატრანსპორტო პანელის მე-15 შეხვედრა

ვალეტას საგზაო უსაფრთხოების დეკლარაციის ფარგლებში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სატრანსპორტო პანელის მე-15 შეხვედრაზე, რომელსაც ესწრებოდა ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ დამფუძნებელი გელა კვაშილავა, განიხილეს საგზაო უსაფრთხოების კუთხით ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები.

პროგრესის მიუხედავად, უსაფრთხო სისტემური მიდგომის გაუმჯობესება, ეფექტური მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბება, ძირითადი ეფექტურობის მაჩვენებლების და კოორდინაციის გაუმჯობესება მთავრობის, სამოქალაქო საზოგადოების, ბიზნესის სხვადასხვა დონეს შორის კვლავ რჩება ძირითად გამოწვევებად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის. 
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.