დამფუძნებელი რადიო თავისუფლებაზე

ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ დამფუძნებელი გელა კვაშილავა იყო რადიო თავისუფლების სტუმარი. მან შეაჯამა ავტომობილების ტექინსპექტირების პროცესი საქართველოში - რეფორმა, რომლის დანერგვიდან ერთი წელი გავიდა. გელა კვაშილავამ ისაუბრა რეფორის დეტალებზე, არსებულ და სამომავლო გამოწვევებზე. ასევე, ისაუბრა შედეგებზე, თუ  რამდენად მოაგვარა რეფორმამ გზებზე უსაფრთხოებისა და დაბინძურებული ჰაერის პრობლემა.

https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98/30088969.html?fbclid=IwAR3PnLa6_v0pQtIBxy7guIkreQuAu8QuMXUVlk4ozrvZmLBDPh18zoBtyHY

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.