ახალგაზრდული დებატები ეკონომიკურ რეფორმებზე

პროექტის ფარგლებში „ახალგაზრდული დებატები ეკონომიკურ რეფორმებზე“ ჩატარდა შეხვედრა პროექტში მონაწილე სტუდენტებთან  თემაზე: საგზაო უსაფრთხოებისა და ტრანსპორტის სფეროში მიმდინარე რეფორმები და გამოწვევები. მოხსენება ამ საკიტხებთან დაკავშრებით გააკეთა ფონდის  „პარტნიორობა საგზაო უსაფღხტოებისთვის“ დირექტორმა ირაკლი ი ზორიამ. დასრულების შემდგომ გაიმართა დისუკუსია სტუდენტებთან საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე.
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.