მონიტორინგები სკოლებში

დაიწყო მონიტორინგები იმ სკოლებში სადაც საგზაო უსაფრთხოების სწავლება ხორციელდება. მონიტორინგებს საქართველოს მასშტაბით აწარმოებს ფონდი ,,პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. სასკოლო მონიტორინგი თვეზე მეტს გასტანს და მის ფარგლებში დაგეგმილია ყველა საპილოტე სკოლის მონახულება, სადაც ხორციელდება პროგრამა ,,საგზაო უსაფრთხოების სწავლება სკოლებში“.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.