შეხვედრა სემინარი პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში

პრობაციის ეროვნულ სააგენტო   შეუერთდა გაეროს მეოთხე გლობალურ საგზაო უსაფრთხოების კვირეულს, „#შეანელე“ (#SlowDown) , კვირეულის ფარგლებში მოეწყო შეხვედრა დისკუსია-სემინარი პრობაციონერებთან, შეხვედრაზე   ჩვენი ფონდის წარმომადგენელმა  გიორგი ჩუტკერაშვილმა , ეკა ლალიაშვილთან და შალვა ოგბაიძესთან ერთად პრობაციონერებს გააცნეს არსებული მდგომარეობა და პრობლემები ჩვენს ქვეყანაში  საგზაო უსაფრთხოების მხრივ , ასევე ისაუბრეს ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.