ფორმულა 3 რუსთავის ავტოდრომზე

22 ნოემბერს რუსთავის ავტოდრომზე გაიმართა წრიული რბოლის დასკვნითი ეტაპი პროფესიონალთა შორის, რბოლაში მონაწილეობა მიიღეს „ლეგენდ ქარის“ და ფორმულა 3-ის ავტომობილებმა. ფონდმა ზემოხსენებული შეჯიბრის ფარგლებში კიდევ ერთხელ გააჟღერა უსაფრთხოების ღვედების გამოყენების აუცილებლობის საკითხი და მაყურებელთა შორის სხვადასხვა საინფორმაციო ფლაერები დაარიგა.

22 ნოემბერს რუსთავის ავტოდრომზე გაიმართა წრიული რბოლის დასკვნითი ეტაპი პროფესიონალთა შორის. რბოლაში მონაწილეობა მიიღეს ასევე "ლეგენდქარის" და ფორმულა 3-ის ტიპის ავტომობილებმა.ფონდმა ,,პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის" ზემოხსენებული შეჯიბრზე კიდევ ერთელ გააჟღერა უსაფრთხოების ღვედების გამოყენების აუცილებლობა და მნიშვნელობა.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.