ფონდი „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის“ ტელეკომპანია „ერთსულოვნების“ ეთერში

Under Construction
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.