უსაფთხოების ღვედების მოხმარების პრაქტიკა

უსაფთხოების ღვედების მოხმარების პრაქტიკა
საბოლოო ანგარიშიმომზადებულია: ”ეისითის” მიერ
არასამთავრობო ორგანიზაციისათვის: ”პარტნიორობა საგზაო უსაფთხოებისათვის”
ნოემბერი, 2007
თბილისი, საქართველო

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.