საგზაო უსაფრთხოება “კარიტასის” ცენტრში

ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ ინიციატივით, საქველმოქმედო ცენტრ ,,საქართველოს კარიტასის’’ ბავშვთა დღის ცენტრის  60 ბავშვს (ასაკი 5დან 13 წლამდე) ჩაუტარდათ საგზაო უსაფრთხოების ტრეინინგი „საქართველოს გზებზე მიუსაფარ ბავშვთა უსაფრთხოება“ პროექტი ფარგლებში. პრეზენტაციის შემდგომ, ბავშებს საჩუქრად გადაეცათ საგზაო უსაფრთხოების საგანმანათლებლო წიგნები, ღამით მოძრაობისთვის განკუთვნილი ამრეკლი სამაჯურები, სხვადასხვა სახის საინფორმაციო მასალები და ტკბილეული.

პროექტი „საქართველოს გზებზე მიუსაფარ ბავშვთა უსაფრთხოება“ მიზნად ისახავს მიუსაფარი ბავშვების საგზაო რისკებისგან დაცვას. პროექტი მოიცავს მონაცემების ანალიზსა და მაღალი რისკის შემცველი ადგილების კვლევას, საგანმანათლებლო აქტივობებს, ადვოკატირებისა და მედია კამპანიას.

პროექტი „საქართველოს გზებზე მიუსაფარ ბავშვთა უსაფრთხოება“ ხორციელდება ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის“ მიერ UNICEF-ის და აღმოსავლეთის ალიანსის EASST-ის მხარდაჭრით.

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.