პროექტი ,,საგზაო უსაფრთხოების სწავლება სკოლებში"

სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.