საგზაო უსაფრთხოების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში!
September 7, 2015 საგზაო უსაფრთხოების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში!
საგზაო უსაფრთხოების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში!
Read more
Survey
Do you let children under the age of 12 sit in the front seat of the car?Statistics
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.