ახალი საგანმანათლებლო პროგრამა დაიწყო

საქართველოში პირველად, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ახალი საგანმანათლებლო პროგრამა დაიწყო.
</div>            </div>

          
                </div>
                <div id=
სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის
სემინარი საგზაო მოძრაობისა და გზების უსაფრთხოების შესახებ.